Ramadan

Alle lof zij Allah, Degene die de Qor’aan neergezonden heeft in de maand Ramadan.
De zegeningen en gebeden zijn met de beste der schepselen, met zijn familieleden en met de eervolle metgezellen.

De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden.
De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering” (Soerat Al Qadr aya 3-5.).

Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten.
In deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen.

De betekenis van Ramadan is het vasten en wel te verstaan zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah de Verhevene.

Vanaf de eerste zonschemering tot zonsondergang. Het islamitische oordeel over het vasten van de Ramadan is dat deze verplicht is.

Het vasten van de Ramadan is de vierde zuil van de islam, Allah de Verhevene zegt:”O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen” 1.

Het vasten van de Ramadan is voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten, dit geldt voor zowel man als vrouw.

(Zoals overgeleverd is in de authentieke ahadith 2).

De reuk uit de mond van een vastende is Allah aangenamer dan de geur van de musk (parfum)”.
De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastenden totdat zij hun vasten verbreken”.

Allah versiert iedere dag het Paradijs voor Zijn dienaren.

De satans worden vastgebonden (d.w.z dat zij met kettingen worden vastgebonden zoals dit terug te vinden is in de volgende hadith:
de satans worden in deze maand vastgeketend”.
Wanneer de Ramadan is aangebroken worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten”.
Degene die vasten worden vergeven op de laatste nacht van de Ramadan”.
Allah verlost mensen van de hel, dit gebeurt in iedere nacht van de Ramadan”.

1 Soera Al Baqara aya183. 2 Ahadith is de meervoudsvorm van hadith en dat zijn overleveringen van de profeet saw.
(Deze Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken Salla Allahoe ‘Alaihie Wa-Sallam, wat min of meer betekent;
De Vrede en Gebeden van Allah zijn met hem. Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de Profeet).

De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding;
de Onderscheider (tussen de waarheid en de valsheid); Wie van jullie dan aanwezig is in de maand (Ramadan), laat hem dan vasten. (Soerat al-Baqarah: 185)

Faatimah bintoe Moehammad overlevert dat haar vader (vrede zij met hem) haar vertelde dat Djibriel de Koran met hem eens per jaar plachte te herhalen (in de maand Ramadan) en hij deed dit tweemaal in het jaar van zijn overlijden. (al-Boechari)

Ibn Abbas overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de meest vrijgevige persoon was, en dat hij het meest vrijgevig was in de maand Ramadan omdat Djibriel elke nacht bij hem kwam om (dan) de Koran met hem te herhalen. (al-Boechari)

Deze overleveringen bevatten een aantal aanbevelingen:

Het bestuderen van de Koran in de maand Ramadan

Tot de aanbevolen daden in de maand Ramadan behoort het reciteren en bestuderen van de Koran.
Sommigen van de vrome voorgangers lazen de hele Koran uit in drie dagen.
Zo is het bekend dat Qataadah de Koran regelmatig uitlas in zeven dagen, maar in de maand Ramadan plachte hij de Koran in drie dagen uit te lezen.
Az-Zoehri zei over de Ramadan: “Het is het reciteren van de Koran en het voeden van de behoeftigen.”
Als de Ramadan begon, stopte Imam Maalik met het vertellen van overleveringen en het zitten met de mensen van kennis.
Hij hield zich dan bezig met het reciteren van de Koran.

Zaid ibnoe Thaabit antwoordde toen hem werd gevraagd; Hoeveel tijd er was er tussen Shoer (het eten voor het opkomen van de zon) en het ochtendgebed, door te zeggen:
“Genoeg tijd om vijftig Aayaat te reciteren.”
Het was immers een gewoonte van de Arabieren om de tijd uit te drukken in alledaagse handelingen.
Dit toont aan dat de metgezellen van de Profeet voornamelijk bezig waren met het reciteren van de Koran.

Het mag duidelijk zijn uit het voorgaande dat het reciteren van de Koran en het nadenken over de betekenis ervan door ons wordt verwaarloosd.
Vergelijk de toestand van de metgezellen namelijk maar eens met de trieste situatie waarin wij verkeren.
We praten zoveel over het vestigen van de Islam, het toepassen van de Koran enzovoorts, terwijl wij er maar zo weinig contact mee hebben.
Misschien hebben we sinds onze jeugd niet meer de Koran van kaft tot kaft gelezen, of zelfs nooit!
Hierdoor ontstaat er bij ons een verkeerd begrip over dit geloof, omdat er verzen zijn waar wij zelden of nooit over horen of nadenken.
We herhalen alleen nog maar bepaalde verzen keer op keer.
We zijn de context van de verzen kwijtgeraakt en de argumenten en balans van de Koran met al zijn schoonheid en wonderbaarlijkheid.
Door deze onwetendheid zijn we afgedwaald van het Rechte Pad, zijn we opgesplitst in allerlei sekten en groepen en zijn we de zegeningen van Allah verloren.

  • Het bij elkaar komen voor dit doel
  • Het laten controleren van iemands kennis over de Koran door iemand die het beter kent
  • Het vermeerderen van het reciteren van de Koran in de maand Ramadan
  • De nacht is de beste tijd om de Koran te reciteren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder. (Soerat al-Moezammil: 6)

Het is een uiting van Allah’s genade voor Zijn dienaren dat Hij het vasten voor hun heeft voorgeschreven,
om hen zodoende te zuiveren van buitensporigheden en om hun harten te zuiveren van begeerten.
In deze dagen kijken de moslims over de hele wereld uit naar de maand Ramadan;

  • de leider van alle maanden;
  • de maand van vergiffenis,
  • voordelen en giften;
  • de maand die de harten van de rechtgeleide mensen verblijdt.

Geen wonder dat een vrome man op zijn sterfbed als reden voor zijn huilen gaf:
“Ik ben slechts aan het huilen omdat mensen verder zullen vasten en gebeden zullen verrichten na mijn dood,
terwijl ik niet langer in de positie zal zijn om dit te kunnen doen”.

De nacht die beter is dan duizend maanden…

De laatste 10 dagen/nachten van de Ramadan bevindt zich de nacht die beter is dan duizend maanden.
Het is Laylatoe Al Qadr.
Het is de bedoeling om tijdens deze nacht meer daden van aanbidding te verrichten dan voorgaande dagen,
de beloning die men hiervoor ontvangt is niet te omvatten…het is namelijk de nacht die gelijk is aan 83 jaar en 4 van aanbidding.
Wees ervan bewust dat het een gemiste kans is als je van deze barmhartigheid van Allah geen gebruik maakt.
Maak deel uit van de mensen die de laatste dagen/nachten extra meer bezig zijn met het gedenken van Allah (swt).

Donaties

Voor het doen van donaties kunt u geld overmaken op het volgende IBAN nummer : NL32INGB0003278044

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Moskee al Kabir
Adres: Weesperzijde 76, 1091 EJ Amsterdam
Telefoon:020 693 4126
E-mail:info@moskeealkabir.nl.